Deskarga ditzakezuen baliabide guztiak jartzen ditugu zuen eskura, gure irudia behar bezala zabaltzeko

Erabiltzeko eskubideak: argazki korporatiboak erabili ahal izango dira, eta derrigorrezkoa da CIC energiGUNE-ren Copyright-a  jartzea, edo erabilera komertzialerako berariazko baimena eskatzea.

Logotipoa

Argazkigintza korporatiboa

Prentsa kontaktua

Miriam Gutiérrez
Tlf.: +34 945 297 108