Ministro Kontseiluak "hidrogeno berriztagarriaren aldeko apustua" onartu du.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioak (MITECO) bultzatutako dokumentuak 8.900 milioi euroko plana proposatzen du, 60 neurri jasotzen ditu eta 2030erako helburu batzuk finkatzen ditu.

Horrela, urte horretarako 4 gigawatteko (GW) elektrolizagailuen potentzia instalatuko ekoizpena egotea lortu nahi da (hau da, Europar Batzordeak EB osorako ezarritako helburuaren % 10); hori funtsezkoa da herrialdeak neutraltasun klimatikoa eta 2050erako % 100 berriztagarria den sistema elektrikoa lortzeko.

Ibilbide-orriak, gainera, hidrogeno industrialaren kontsumoaren % 25 berriztagarria izatea aurreikusten du 2030erako, eta, mugikortasunari dagokionez, hidrogenerak (hidrogeno-zerbitzuguneak), trenak eta produktu horrek bultzatutako garraio astuneko ibilgailuak ezartzea planteatzen da.

Plan horren garapena 2021-2030 Energia eta Klimaren Plan Integratuan (PNIEC) jasota dago, eta sektore pribatuaren lankidetza du. Plan horretan, gauzatu daitezkeen aukera batzuk nabarmentzen dira:

 • Ingurumenera isurtzen diren kutsatzaileak eta berotegi-efektuko gasak ezabatzea, nekez deskarboniza daitezkeen sektore edo prozesuetan.
 • Hidrogenoaren ekonomiaren balio-kateak garatzea eta Espainia erreferente teknologiko gisa kokatzea.
 • Energia berriztagarrien ehuneko handiagoa sartzea sistema elektrikoan, kudeagarritasun-maila handiagoa bultzatuz eta energia-iturri berriztagarrietatik sortutako sistema elektrikoaren aldizkakotasuna murriztuz.
 • Energia-mendekotasuna murriztea, energia-balantza hobetuz eta energia berriztagarriaren etengabeko horniduran segurtasuna emanez, beste iturri batzuetatik energia berriztagarria gutxiago sortzen duten "ibar-egoerak" gertatzen direnean.
 • Espainia energia berriztagarria sortzeko Europako potentzietako bat bihurtzea, energia berriztagarria (eguzkikoa zein eolikoa) ekoizteko instalazioak instalatzeko baldintza klimatiko abantailatsuen eta azalera libre handien ondorioz.
 • Isolatutako sistema energetikoen deskarbonizazioa bultzatzea, arreta berezia jarriz uharteetako lurraldeetan, energia elektrikoa aldi baterako biltegiratzea funtsezkoa baita, mugikortasun elektrikoa eta helmuga turistiko jasangarriak bezalako garapenak errazteko.
 • Espainiako I+G+b energetikoa indartzea, hazkunde ekonomiko iraunkorraren zutabe gisa, eta, horrekin batera, hidrogenoaren ekonomiako enpresen eta industrien lidergoa.

Garatu nahi diren 60 neurriak lau jarduera-eremutan taldekatuta daude:

 • Izaera arautzailekoa, hidrogenoa % 100 berriztagarria den energiatik sortu dela ziurtatzen duen jatorri-bermeen sistema bat sartzea barne hartzen duena.
 • Sektorekoak, hidrogeno berriztagarriaren erabilera sustatzeko, eta proiektuak, besteak beste, industria-, energia- edo mugikortasun-esparruetan.
 • Zeharkakoa, hidrogeno berriztagarriak gizarte osoan duen potentzialaren ezagutza sustatzeko.
 • I+G+b sustatzekoa. Horri esker, ezagutza eta lehia-abantailak sortuko dira, Espainiako automobil-industria eta trenbide-, itsas- eta aire-garraioa barne.

Ibilbide-orri hau bat dator Hidrogenoaren Europako Estrategiarekin (EU Hydrogen Strategy). Estrategia horrek hiru denbora-muga ezartzen ditu, eta, lehen fasean (2020-2024), gutxienez 6 GW elektrolizatzaile instalatzea EBn, eta milioi bat tona hidrogeno berriztagarri ekoiztea aurreikusten da, 2030erako gutxienez 40 GW elektrolizatzaile ekoitziko liratekeenak (azken 40 GW). Hirugarren fasean (2030-2050), hidrogeno berriztagarriaren teknologiek heldutasun-maila lortu beharko lukete, eta horrela eskala handian hedatu ahal izango lirateke, deskarbonizatzeko zailak diren sektoreetara iritsiz, non beste aukera batzuk egingarriak ez diren edo kostu handiagoak izan ditzaketen.

Hedapen hori Biltegiratze Estrategiaren arabera egingo da. Bi faktore horiek, Ibilbide Orriaren arabera, hidrogenoa aktibo nagusietako bat bihurtuko dute Espainia sorkuntza berriztagarrian dagoen Europako potentzietako bat izan dadin, eta egungo energia-paradigmara errotik aldatzea ekarriko dute, 2050. urtea baino lehen % 100 berriztagarria izango den sistema elektrikoa sendotuz.

Informazio ofiziala: https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/publicacion-hoja-de-ruta-del-hidrogeno-apuesta-hidrogeno-renovable.aspx 

Erlazionaturiko dokumentuak

Cookies on this website are used to personalize content and advertisements, provide social media features, and analyze traffic. You can get more information and configure your preferences HERE