TERESA AGUILAR SANCHEZ

Aurkezpena

Dr. Teresa Aguilarrek bere doktoregoa 2015. urtean lortu zuen Cadizgo Unibertsitatean. Bere lana, “Desarrollo y caracterización de nanoparticulas semiconductoras dopadas con ancho band gap para ser empleadas en aplicaciones fotovoltaicas y fotocatalíticas”, Kimika Fisikako sailean burutu zen. 2015etik 2019ra bere lana eguzki-energia termikoko zentraletan transferentzia fluido erara erabiltzeko nanofluidoen propietate termofisikoen hobekuntzan oinarritu zen.

Gaur egun, doktorego-ondoko ikerlari bezala egiten du lan CICenergigunen, bero energía biltegiratzea (TES) taldean, hondar beroaren esplotaziotik hidrogenoa sortzeko materialekin loturiko ikerketan.

Interes zientifikoak

  • Prozesu kimikoak
  • Energia berriztagarriak
  • Eguzki-energiaren kontzentrazioa
  • Energia biltegiratze termokimikoa
  • Egoera solidoko erreakzioak

Jarduera zientifikoa

  • Nanomaterialen sintesi eta karakterizazioa
  • Aplikazio fotoboltaiko eta fotokatalitikodun semikonduktoreak
  • Nanofluidoen egonkortasun eta propietate termofisikoak
  • Bero transferentzia prozesuak